首页 快讯内容详情
Hà Nội sắp xếp lại Chi cục Bảo vệ môi trường, chi nhánh đăng ký đất đai

Hà Nội sắp xếp lại Chi cục Bảo vệ môi trường, chi nhánh đăng ký đất đai

分类:快讯

标签: # tài xỉu online

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达
Người dân làm thủ tục tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có thông báo số 37/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành tài nguyên và môi trường.

Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, kiện toàn, bố trí, sắp xếp cán bộ các phòng, ban, đơn vị, sắp xếp lại Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Thông tư số 21/2022/TT-BTNMT ngày 19.12.2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, đánh giá công tác vệ sinh môi trường tại các quận, huyện, thị xã.

Đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng đổ trộm rác thải, đốt rác thải, rác thải không được thường xuyên thu dọn và tập kết không đúng nơi quy định; phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển không bảo đảm, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và mỹ quan đô thị.

Sở Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu, xây dựng các quy định về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, bảo đảm phù hợp thực tiễn.

Đối với việc đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác thành phố đã quyết định thu hồi, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị rà soát các nội dung liên quan đến quy hoạch, kế hoạch xử lý vận hành tại các khu xử lý chất thải, sớm nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án mới, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đáp ứng các yêu cầu của thành phố…

Về công tác bảo vệ môi trường nước, không khí, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các đề án về môi trường nước, môi trường không khí (Đề án phục hồi chất lượng môi trường nước và phát triển hệ thống 4 sông trong nội đô: Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét); đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2021-2025…

Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ các vướng mắc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm, như: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội...

Đối với việc giải quyết đất dịch vụ tại huyện Mê Linh, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và môi trường, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và môi trường, Thanh tra thành phố hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân, không để xảy ra tiêu cực.

Về công tác thanh tra, xử lý các dự án ngoài ngân sách, sử dụng đất, chậm tiến độ, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành công tác hậu kiểm, thống kê, phân loại và xử lý từng dự án cụ thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.

Đồng thời, lập danh sách, đề xuất chủ trương xử lý, quyết định thu hồi đối với các dự án chưa triển khai thực hiện.

 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论